Kilka słów o terapii

Głównym celem terapii jest pomóc ludziom w ponownym połączeniu się ze swoim prawdziwym ja, w chwili obecnej. Nie możesz zmienić przeszłości, ale możesz zmienić znaczenie, jakie ma ona dla ciebie w teraźniejszości. Dlatego w terapii jest wiele obszarów nad którymi możemy pracować, takich jak:

  • Zrozumienie siebie, własnych myśli, uczuć i zachowań.
  • Rozwój umiejętności radzenia sobie z trudnościami i stresorami.
  • Identyfikacja i zmiana destrukcyjnych lub szkodliwych wzorców zachowań.
  • Zwiększenie satysfakcji z życia i zdolności do czerpania z niego radości.
  • Rozwój umiejętności komunikacji i relacji z innymi ludźmi.
  • Rozwiązanie konkretnych problemów, takich jak lęk, depresja, traumy czy problemy w relacjach.
  • Wsparcie w czasie kryzysu, pomoc w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, takimi jak rozwód, śmierć bliskiej osoby czy utrata pracy.
  • Rozwój samoświadomości. Uświadomienie sobie własnych potrzeb, wartości, przekonań i celów życiowych.
  • Łagodzenie lub eliminowanie objawów związanych z określonymi zaburzeniami psychicznymi.
  • Wsparcie w procesie zmiany, w podejmowaniu i utrzymaniu pozytywnych zmian w życiu.
Rozwój osobisty

Brak motywacji, brak wiary w siebie, słaba organizacja czasu, ograniczone umiejętności społeczne, trudności w relacjach, brak celu, stagnacja, brak produktywności, poczucie zagubienia, brak spełnienia.

Zaburzenia lękowe

Intensywny, nadmierny, uporczywy lęk przed codziennymi sytuacjami. Uczucie niepokoju przeszkadza w codziennych czynnościach, jest trudne do opanowania oraz nieproporcjonalne do rzeczywistego zagrożenia.

Zaburzenia nastroju

Smutek przez większość czasu, brak energii, ospałość beznadzieja, utrata apetytu lub przejadanie się, utrata zainteresowania czynnościami, które dawniej przynosiły radość, problemy ze snem, trudności z koncentracją lub skupieniem uwagi.

Kryzys

Trudna, nagła, niespodziewana sytuacja życiowa, z którą nie jesteś sobie w stanie poradzić, lub skumulowane zdarzenia, które stają się ciężkimi wyzwaniami. Między innymi utrata pracy, żałoba, przemoc, wypadek.

Stres

Zdarzenie lub seria zdarzeń przekraczająca możliwości radzenia sobie jednostki. Poczucie zagrożenia, skrzywdzenia, przytłoczenia. Doświadczanie gwałtownych impulsów, agresywnego zachowania, niezdolności do odczuwania przyjemności, niepokoju, niezadowolenia, odrętwienia i skłonności do dysocjacji

Relacje

Trudności w komunikacji, nieporozumienia, brak zaufania, niespełnione oczekiwania, różnice w wartościach i celach życiowych, brak umiejętności radzenia sobie z konfliktami i wyrażania emocji w zdrowy sposób, trudności w utrzymaniu równowagi między niezależnością a bliskością, uczucie samotności mimo bycia w związku, brak głębszej więzi i zrozumienia.

Regulacja emocji

Trudności w rozpoznawaniu własnych uczuć, nagłe i nieprzewidywalne zmiany nastroju, trudności w wyrażaniu emocji, nadmierne reakcje lub brak reakcji na ważne zdarzenia, stosowanie niezdrowych mechanizmów radzenia sobie, jak izolacja czy unikanie, problem z utrzymaniem relacji z powodu niestabilnych emocji, brak spokojnego reagowania na stres.

Trauma

Nagły szok emocjonalny, nawracające wspomnienia, uczucie osamotnienia, chroniczny lęk lub strach, unikanie miejsc czy sytuacji przypominających o zdarzeniu, napięcie i skakanie na każdy głośny dźwięk, problemy z relacjami interpersonalnymi, uczucie odcięcia od rzeczywistości, ciągłe poczucie zagrożenia, trudności z radzeniem sobie z codziennymi sytuacjami.

Konsultacja par/małżeństw

300 zł (sesja 70 minut)

Konsultacja indywidualna dorosłych

250 zł (sesja 50 minut)

Umów wizytę

Online/Warszawa Online/Warszawa
Social Media Social Media

Subskrybuj