Styl bezpieczny


Dziękujemy za udział w naszym quizie dotyczącym stylu przywiązania. Gratulacje! Twoje wyniki testu wyraźnie wskazują, że masz styl przywiązania bezpieczny, który uznawany jest za najzdrowszy i najbardziej satysfakcjonujący. Osoby o bezpiecznym przywiązaniu cieszą się komfortem zarówno w bliskości, jak i autonomii. Mają pozytywny obraz siebie i wierzą w swoją wartość oraz zdolność do kochania i dbania o innych. Tworzą oparte na zaufaniu, trwałe relacje, w których skutecznie komunikują swoje potrzeby i emocje, a także wrażliwie reagują na potrzeby partnerów, oferując wsparcie w trudnych sytuacjach.

Bezpieczny styl przywiązania obejmuje więc nie tylko umiejętność budowania zdrowych relacji opartych na zaufaniu i wsparciu, ale również rozwijanie samoświadomości i umiejętności radzenia sobie z trudnościami, które mogą pojawić się w relacjach.

Czy któryś z tych punktów opisuje Ciebie?