Styl lękowo-ambiwalentny


Dziękujemy za udział w naszym quizie dotyczącym stylu przywiązania. Twoje wyniki testu wskazują na styl przywiązania ambiwalentnego. Może to oznaczać że doświadczasz emocji pełnych sprzeczności w relacjach. Często masz tendencję do przywiązania się szybko i silnie do innych osób, ale równocześnie obawiasz się odrzucenia i potrzebujesz ciągłego potwierdzenia swojej wartości. Cechuje Cię silne pragnienie bliskości i intymności, jednak często obawiasz się, że inni Cię opuszczą lub zawiodą. W związku z tym, potrafisz reagować na sygnały rozstania lub niepewności z niepokojem, czasem nawet z desperacją. Jesteś wrażliwy na subtelne zmiany w zachowaniu innych, interpretując je jako zagrożenie dla relacji, co może prowadzić do burzliwych emocji i lęków przed utratą. Pomimo tych trudności, posiadasz również niezwykłą zdolność do empatii i troski o innych. Możesz być bardzo lojalny wobec swoich bliskich i gotowy poświęcić wiele dla utrzymania relacji

Chciałbym/chcielibyśmy pomóc ci zrozumieć, skąd wywodzi się twój aktualny styl przywiązania, jakie wzorce kształtują twoje relacje i jak możemy wspólnie nad nimi pracować.

Czy któryś z tych punktów opisuje Ciebie?

  1. Doświadczasz silnych, często sprzecznych emocji w relacjach z innymi.
  2. Masz tendencję do szybkiego i intensywnego przywiązania się do osób, jednocześnie obawiając się odrzucenia i potrzebując ciągłego potwierdzenia swojej wartości.
  3. Pragniesz bliskości i intymności w relacjach, ale jednocześnie obawiasz się, że inni Cię opuszczą lub zawiodą.
  4. W odpowiedzi na sygnały rozstania lub niepewności, możesz reagować z niepokojem lub desperacją.
  5. Jesteś bardzo wrażliwy na zmiany w zachowaniu innych, interpretując je jako zagrożenie dla relacji.
  6. Często doświadczasz burzliwych emocji, które mogą się zmieniać od intensywnego zaangażowania i przywiązania do gnębiącego lęku przed utratą.
  7. Pomimo trudności, masz również niezwykłą zdolność do empatii i troski o innych. Możesz być bardzo lojalny wobec swoich bliskich i gotowy poświęcić wiele dla utrzymania relacji.